เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

Posted on Categories:Uncategorized

การรับประกันสินค้า 100%

1.

2.

3.

การรับประกันสินค้า 50%

1.

2.

*กรณีสินค้าแตกหักง่าย อาทิเช่น ขนมเบื้อง ข้าวแต๋น เนื่องจากอาจเกิดการแตกหักระหว่างการขนส่งได้ ทางร้านไม่รับคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการคืนเงิน (Refund)

  1. ชดเชยเป็นเงินสด คืนช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระให้ทางร้าน
  2. ชดเชยเป็นเครดิต สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป

ทั้งนี้โปรดพิจารณาเงื่อนไข และยอมรับเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและทำการโอนยอดชำระ

ไทยกินดีขอขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นอย่างสูง